Mé služby

Výživový plán

Po konzultaci a poskytnutí základních údajů Vám sestavím výživový plán. Výživový plán je vhodný pro klienty, kteří si nejsou jisti správným složením své stravy, ať už se týká množství, druhu či kvality potravin. Obsahuje stručnou analýzu a vyhodnocení zdravotního stavu klienta, seznam vhodných potravin, obecná doporučení a jídelníček, ve kterém je zahrnuto více variant ke každému chodu.

Konzultace

Pro ty z Vás, kteří si nechcete ihned objednávat výživový plán a chtěli byste si tak zvaně oťukat, do čeho jdete, nabízím šedesáti minutovou konzultaci. V konzultaci s Vámi proberu Váš dosavadní způsob stravování, popřípadě Vaše zdravotní problémy či cíle, kterých byste v rámci zdraví chtěli dosáhnout (např. zhubnutí, zlepšení pleti…).

Na základně těchto informací Vám poskytnu pár základních doporučení a Vy můžete zvážit, zda máte zájem o výživový plán.

Program BASIC – 3 měsíční

Součástí programu BASIC je sestavení individuálního výživového plánu, analýza a vyhodnocení zdravotního stavu klienta, seznam vhodných a méně vhodných potravin, obecná doporučení a jídelníček. Kromě tohoto jsou v programu zařazeny i pravidelné konzultace s klientem, které umožní případné úpravy jídelníčku podle toho, jak úspěšně se program vyvíjí, v závislosti na zdravotním stavu klienta atp.

Program SUPER – 3 měsíční

Program SUPER obsahuje to, co program BASIC, navíc je obohacen o pravidelnější komunikaci mezi mnou a klientem.

Chceš se dozvědět víc?

Nezávazně mě kontaktuj!